Mam zawód - mam pracę w regionie

Zaświadczenia ze szkoleń w ramach projektu.

Zaświadczenia o ukończeniu kursu pierwszej pomocy przedmedycznej,
certyfikaty SEP oraz zaświadczenia kwalifikacyjne do obsługi urządzeń transportu bliskiego (wózki jezdniowe) proszę odbierać w Wydziale Edukacji Urzędu Miasta
Jastrzębie-Zdrój, w pokoju 406A.