Mam zawód - mam pracę w regionie

Uczestnicy projektu Mam zawód…

Osoby, które chcą zrezygnować z projektu mogą pobrać odpowiedni formularz u Pani Wiesi w sekretariacie uczniowskim lub na zapleczu 311 (u mnie :-)) Proszę o oddanie w jak najszybszym terminie, aby można było zweryfikować listy przyjętych do projektu. Osobom niepełnoletnim przypominam o konieczności złożenia podpisu przez rodzica lub opiekuna prawnego.

 

Pozostali są proszeni o przynoszenie 2 kopii umowy z wszystkimi stosownymi podpisami (niepełnoletni podpis rodzica). Można składać już od tego tygodniu na zapleczu 311. Do pobrania poniżej.

Umowa uczestnictwa w projekcie

Oswiadczenie_o_rezygnacji