Wiadomości

Harmonogram egzaminów poprawkowych – rok szkolny 2020/2021

25 sierpnia 2021 r. (środa) 8:30 Język angielski (egzamin składa się z części pisemnej 45 min. i części ustnej) – przewodnicząca wicedyrektor Ewa Szatkowska, egzaminatorzy: p. K. Galant, p. K. Kwiecień Technikum (2 uczniów – 2pel) – sala 121 9:00 Matematyka (egzamin składa się z części pisemnej 60 min. I części ustnej) – przewodnicząca wicedyrektor Więcej…